Musical Babies

Zajęcia muzyczno-ruchowe przeznaczone dla dzieci wieku od 6 miesięcy do 3 lat z opiekunem.

Musical Babies Zajęcia muzyczno-ruchowe przeznaczone dla dzieci wieku od 6 miesięcy do 3 lat z opiekunem.

Zajęcia mają na celu:

  • poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich,
  • poznanie samych piosenek i rymowanek,
  • osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu,
  • ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy,
  • rozwinięcie koordynacji ruchowej,
  • nabycie umiejętności słuchania,
  • umożliwienie dziecku interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku,
  • poznanie przez mamę, lub osobę uczęszczającą z dzieckiem na zajęcia rymowanek i piosenek po angielsku do wykorzystania we wpólnej zabawie z dzieckiem poza zajęciami,
  • umożliwienie mamie spotkania innych mam z dziećmi w podobnym wieku, oraz spędzenia wolnego czasu.

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa

Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe, oraz dużą dozę TPR.

Inteligencja muzyczna

Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa

Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.

Inteligencja interpersonalna

Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady. Zajęcia trwają 45 minut.

Cennik:

RODZAJ KARNETU CENA CENA JEDNOSTKOWA
wpisowe 60 zł
Miesięczny (4zajęcia) 100 zł 25 zł
Semestralny (18 zajęć) 420 zł 23,33 zł
Bezterminowy (10 zajęć do wykorzystania w dowolnym terminie) 300 zł 30 zł
Wejście jendorazowe 35 zł

Musical Babies Leszno from Eurolink Leszno on Vimeo.