Musical English

Musical English – śpiewający angielski dla przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat z native speakerem


Musical English - śpiewający angielski dla przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat.

Jako jedyna Szkoła językowa w Lesznie, proponujemy zajęcia z języka angielskiego z native speakerem od 3 roku życia !

Zajęcia odbywają się jeden raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut. Rodzice mają do wyboru zajęcia z polskim lektorem lub z native speakerem.

Zajęcia mają charakter polisensoryczny – nauczamy wielozmysłowo – angażujemy węch, dotyk, słuch, wzrok.

 

Zajęcia mają na celu:

  • poznanie przez dziecko słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich,
  • poznanie samych piosenek i rymowanek,
  • osłuchanie się z językiem angielskim,
  • ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy,
  • rozwinięcie koordynacji ruchowej,
  • nabycie umiejętności słuchania,
  • umożliwienie dziecku interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku.

 

Koszt: 25 zł- polski lektor oraz 30 zł – native speaker

httpss://vimeo.com/230749135