Polski dla obcokrajowców – polish for foreigners

Szkoła Językowa Eurolink prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców.  Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, na wszystkich poziomach zaawansowania. Lektorzy znają także języki obce, m.in. angielski lub hiszpański, co znacznie ułatwia porozumiewanie się w przypadku rozpoczęcia nauki języka polskiego.

Kurs nastawiony jest na  komunikację i możliwość swobodnego funkcjonowania w standardowych sytuacjach takich jak: spotkania, zakupy, rozmowa telefoniczna, itd.

Eurolink Language School runs Polish Language courses for foreigners. The courses are held by qualified teachers , on all levels. The Teachers in Eurolink also know foreign languages, e.g. English or Spanish, which makes communication while learning much easier.

The main goal of the course is ability to communicate in Polish freely and fluently in everyday life situations i.e. meetings, shopping, telephoning, etc.